rešpektuj & win win

Spôsob akým komunikujeme so svojimi deťmi (partnermi, kolegami...) sme si často preniesli od svojich rodičov. Takto si z jednej generácie na druhú predávame všetky zvyky, dobré aj zlé, kým ich nevedome (vplyvom okolia) či vedome (vlastnou vôľou) nezmeníme. Inšpiráciou k tomu, aby som zmenila a naďalej menila staré slovné vzorce ,a aby každé slovo bolo vyjadrením rešpektu bola pre mňa kniha 4 českých psychológov Respektovat a byt respektovan . Trefne popisuje neefektívne komunikačné metódy, ich dôsledky a efekty, ktoré na deti majú a zároveň jasne popisuje efektívne komunikačné zručnosti. Dovolím si pre inšpiráciu spraviť ich zoznam. Vrelo odporúčam prečítať si celú knihu..

Začnem s prehľadom neefektívných komunikačných spôsobov:

1.Výčitky a obviňovanie 

2.Poučovanie, vysvetľovanie, moralizovanie 

3.Kritika, zameranie na chyby 

4.Lamentácia, citové vydieranie

5.Zákazy, varovania

6.Negatívne scenáre, proroctvá

7.Nálepkovanie

8.Pokyny

9.Príkazy

10.Vyhrážanie

11.Krik

12. Porovnívanie, dávanie za vzor, poukazovanie na vlastné zásluhy

13.Rečnícke otázky

14.Urážky, ponižovanie

15.Irónia, zhadzovanie

Samotné vymenovanie neefektívnych komunikačných spôsobov znie hrôzostrašne, a možno si povieme veď to robí málokto. Ale ak by sme mali veľkú sebapozorovacú schopnosť, boli vlastnými pozorovateľmi, všimli by sme si ako ľahko nám vkĺzne niektorý neželaný spôsob komunikácie do úst. Sama mám najväčší problém v komunikácii s dcérkou v pokynoch. Snažím sa vyhnúť dávanie neustálych pokynov malému dieťatu, a hľadám spôsoby ako podať zmysluplnú informáciu, alebo popis situácie..Je to dlhodobá práca zmeniť spôsob vyjadrovania, ktorý som 30rokov praktizovala. Ďakujem aj dcérke za trpezlivosť. Často to robím tak, že sa opravím. Napríklad miesto pokynu: "Nebež na cestu!", jej vysvetlím: "Cesta je len pre autá." samozrejme v rámci bezpečnosti. Vo výnimočných situáciach je pokyn, či zákaz na mieste. Ale v bežných situáciach ako často dirigujeme dieťa napriek tomu, že jeho slobodná voľba by bola úplne bezpečná a veľmi tvorivá k nášmu prekvapeniu.

Zoznam efektívných komunikáčných spôsobov:

1. Popis, konštatovanie

Podstatou popisu je, že hovoríme o tom, čo vnímame (vidíme, počujeme, cítime) bez toho, aby sme to posudzovali. Líši sa to to od hodnotenia osoby, v ktorom naopak vyjadrujeme aký kto je. Zameriavame sa na to ČO sa stalo a nie KTO to urobil. Napr. Dvere ostali otvorené namiesto Nezavrel si dvere

2.Informácia, zdieľanie

Informácia je oznamovacia veta s podmetom v 1. alebo 3.o.sobe. Čiže nepoužívame druhú osobu TY. Znakom rešpektujúceho prístupu je, že nechávame na zvážení a rozhodnutí druhej osoby, či informáciu využije. U rád a pokynov naopak očakávame, že sa druha strana zariadi podľa nás. Informácia rozvíja zodpovednosť- rady a pokyny poslušnosť. 

3.Vyjadrenie vlastných potrieb a očakávaní

Hovoríme ich v 1.osobe a ak to ide vyjadrujeme sa pozitívne- čo chceme, čo potrebujeme, čo by nám pomohlo. Jasné, pozitívne zdelenie zabráni mnohým nedorozumeniam.

4. Možnosť voľby

Skutočný výber spočíva vo vymenovaní dvoch a viacerých možností, čo podnecuje mentálny proces zvažovania možností.

5. Dve slova

Tým prvým by malo byť oslovenie, ktoré pomáha vyhnúť sa príkremu či rozkazovačnému tónu.  Napr. Julianka, ručky!

6. Priestor pre spoluúčasť a aktivitu detí

Rozhodovanie za druhých je podstatným znakom mocenského prístupu. Spoluúčasť detí na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú- od maličkostí až po závaznejšie rozhodnutia.

pár slôv na záver

Často nie je príčinou nedorozumení obsah našej konverzácie, ale práve forma. Verím, že rešpektujúcou formou komunikácie môžeme efektívne zdieľať všetko, aj hranice. Rešpekt vnímam ako základný kameň vo výchove sebavedomého dieťaťa. Najvyššú hodnotu, ktorú môžeme odovzdať nášmu dieťatu je zdravé sebavedomie. Dieťa sa to môže naučiť len z nášho života, preto ako pri všetkom musíme opäť začať od seba a budovať našu vlastnú hodnotu a sebavedomie. Jednou z účinných pomôcok môže byť jedna z efektívných komunikačných foriem a to jasne, pozitívne vyjadrovať svoje potreby a priania. Veľmi to zjednoduší a zlepší nielen našu komunikáciu, ale celý náš život. Takmer vždy keď je to možné nám blízky splnia naše úprimné priania a sú šťastní, že nám rozumejú. A samozrejme to platí aj naopak.

Všetkým želám veľa lásky a porozumenia v živote

 

 

 

TOPlist