Kontaktné rodičovstvo

Moja skúsenosť

Ku všetkým týmto bodom, ktoré zmieňujem nižšie sme sa dostali postupne a prirodzene. Jeden z druhého vyplývali bez toho, aby sme niečo o kontaktnom rodičovstve počuli. Celkom ma ale potešilo to takto pokope nájsť a vedieť, že je to prirodzené pre mnohých. U nás to začalo dojčením na požiadanie, z ktoré vzišlo spoločné spanie, neskôr nosenie, ktoré nám uľahčovalo bezplienkovanie. Všetky popisované odporúčania prehlbujú vzťah a vzájomný bonding a vedia preliečiť aj prípadne pôrodné rany- myslím hlavne tie na duši. Kniha Respektovat a byt respektovan mi otvorila oči, s akou úctou sa dá pristupovať k deťom, a nielen k nim, vo vzájomnej komunikácie. A samozrejme som hľadala spôsob, aby som bola spokojná ja aj môj muž. Preto vrelo odporúčam KR, pre spokojnosť celej rodinky.

Attachment parenting alebo kontaktné rodičovstvo

znamená formovanie a rozvíjanie silnej väzby mezi rodičmi a ich deťmi. Naším cieľom by malo byť starať sa o deti s radosťou, láskou a rešpektom.
KR nie je nič nové, v mnohých ohľadoch je to návrat k inštinktívnemu chovaniu našich predkov. V posledných šeštdesiatich rokoch bolo prevedených niekoľko odborných výzkumov, ktoré potvrdili, že citové puto medzi rodičom a dieťaťom je doležité pre ďalší rozvoj dieťaťa, z hľadiska jeho budúcich dobrých a empatických vzťahov s ostatnými ľuďmi. Na základe týchto výzkumov bolo definovaných osem zásad, ktoré majú napomôcť vytvoriť zdravý vzťah medzi rodičom a dieťaťom :
Príprava na tehotenstvo, pôrod a rodičovstvo
Dojčenie s láskou a rešpektom
Citlivé reakcie na potreby dieťaťa
Zaistenie bezpečného spánku, fyzicky i citovo
Častý fyzický kontakt
Pozitivné príklady a pozitivná výchova
Poskytnutie konzistentnej láskyplnej starostlivosti
Snaha o rovnováhu v osobnom a rodinnom živote

Mnohí rodičia i v ďalších situáciach volia možnosti, ktoré považujú za súčasť prirodzeného spôsobu života: napríklad prirodzený pôrod, pôrod doma, spoločné spanie, domáca škola, bio potraviny a ďalšie bio produkty, šetrné chovanie sa k prírode...

1) Príprava na tehotenstvo, pôrod a rodičovstvo
Emočná a fyzická príprava na tehotenstvo a pôrod je v KR dôležitá. Zaujímajte sa o to, aké sú možnosti pôrodu, aká je ponúkaná starostlivosť a o všetko, čo s tým súvisí. Rovnako si zisťujte, aké sú možnosti novorodeneckej starostlivosti. Kontinuálne sa sami vzdelávajte o vývojových fázach dieťaťa pred i po narodení, čo vám pomôže vyhnúť se nerealistickým očakávaniam a pružne reagovať v nových situáciach.

2) Krmenie s láskou a rešpektom
Dojčenie je ideálne k uspokojeniu fyzických i citových potrieb dojčaťa. Je to jeden z hlavných spôsobov, ako upevniť vzťah medzi matkou a dieťaťom. Dojčite svoje dieťa podľa jeho potreby, sledujte signály toho, že chce napiť a ponúknite mu dojčenie bez ohľadu na čas (ako dĺho pije, kedy bolo dojčené naposledy).

3) Citlivé reakcie na potreby dieťaťa
Budujte základy empatie a dôvery už od narodenia. Nalaďte sa na to, ako s vami dieťa komunikuje a dôsledne a primeraným spôsobom na to reagujte. U bábätka nemožno očakávať, že sa samo ukľudní. Potrebuje kľudných, milujúcich a empatických rodičov, ktorí mu pomôžu naučiť sa ako svoje emócie riadiť. Reagujte citlivo na dieťa, ktoré niečo bolí a trápi, zdieľajte jeho dobrú náladu a radosť. 

4) Zaistenie bezpečného spánku, fyzicky i citovo
Bábätká a deti majú v noci rovnaké potreby ako cez deň – majú hlad, sú osamelé, majú strach, je im teplo alebo chladno .... A spoliehajú sa na rodičov, že im pomôžu zvládnuť tieto silné negatívne pocity. Skúšanie rôznych uspávacích techník (napr. Estivil apod.) môže dieťa negatívne poznamenať fyzicky i psychicky. Spoločné spanie je výhodné pro rodičov i deti.

5) Častý fyzický kontakt
Nosenie napĺňa detskú prirodzenú potrebu fyzického kontaktu, pocitu bezpečia, lásky, pohybu a stimulácie. Blízky kontakt je mimoriadne účinný ako pri dojčení, tak pri masáži alebo kúpaní . Nosenie tieto potreby naplňuje "za pochodu". Mazlenie, objímanie, škrabkanie chrbátika, masáže a fyzické hry uspokojujú túto potrebu u starších detí. 

6) Pozitivne príklady a pozitivna výchova
Pozitivná výchova pomáhá dieťaťu rozvíjať svedomie pomocou jeho vnútornej kázne a súcitu s ostatnými. Výchova, ktorá je empatická, milujúca a rešpektujúca, posiľňuje väzbu medzi rodičom a dieťaťom. Skôr ako by ste reagovali na určité konečné chovanie, hľadajte príčiny tohto chovania. Komunikujte s dieťaťom a společne hľadajte riešenie problému tak, aby bylo dôstojné pre vás oboch. 

7) Poskytnutie konzistentnej láskyplnej starostlivosti
Dojčatá a malé deti majú intenzívnu potrebu fyzickej blízkosti milujúcej a reagujúcej osoby, ktorá sa o nich stará. Prispôsobte svoj program potrebám dieťaťa a snažte sa o minimálny stres a úzkosť z odlučenia. V prípade potreby dieťa zverte človeku, ku ktorému má dieťa dôveru a ktorý sa o neho dokáže dobre postarať.

8) Snaha o rovnováhu v osobnom a rodinnom živote
Snažte se byť v pohode. Je jednoduchšie citlivo reagovať, ak ste sami v dobrom rozpoložení. Vytvorte si podporné siete, klaďte si reálne ciele, dajte prednosť ľuďom pred vecami a nebojte sa povedať "nie". Rozpoznávajte individuálne potreby v rámci rodiny a venujte sa im čo najviac. Avšak len do tej miery, aby nebolo ohrozené vaše fyzické a psychické zdravie. Buďte tvoriví, prežívajte rodičovstvo radostne. Urobte si čas i sami na seba, pretože si to zaslužíte rovnako ako ostatný.

Viac na: slepicarna.cz 8 principu
Zdroj: Attachment parenting international, Our Babies, our selves, Wikipedia

TOPlist