náš postoj

Všetko v našom živote závisí od nášho postoja. Na tú istú vec sa môžeme dívať z veľkého množstva pohľadov a podľa toho ju hodnotiť, alebo aj nehodnotiť, len ju príjimať. Často nám práve nepríjimanie situácie, prítomnej chvíle komplikuje a znepríjemňuje život. Musím sem vložiť jeden nádherný citát o prijímaní svojich detí, a možno je aj o prijímaní seba, svojho partnera, či samotného života....

"Kýmkoľvek budeš, nič ma nesklame, nemám žiadne predstavy o tom, aký by si mal byť či čo by si mal robiť. Netúžim po žiadnych predstavách o tebe, chcem ťa len spoznávať. Nikdy ma nemôžeš sklamať." Mary Haskell

prítomnosť

Oslobodiť sa od vzorcov minulosti a obáv z budúcnosti, a teda žiť v prítomnom okamihu je veľké a oslobudzujúce učenie. Byť prítomný znamená  objaviť v sebe veľký priestor, či slobodu. Tiež veľkú radosť, lebo si dokážete vychutnať tie malé " veľké" veci, z ktorých je poskladaný celý náš život. Umožní vám to pozorovať svoje myšlienky ( ktorými nie sme), naše emócie(ani tými nie sme) a vedome reagovať a jednať, tým pádom nebyť ich otrokom.

Ak dokážeme dať našim deťom vedomú pozornosť, bdelú prítomnosť tak dokážu naplno emocionálne a psychicky rásť, budú mať istotu, z ktorej bude prameniť ich odvaha a vnútorná sila. Želám si, aby každé dieťa žilo v prostredí  bezpodmienečnej lásky, prijatia, slobody a úcty

TOPlist