odpustenie a vďačnosť

Odpustenie je tak potrebné pre pokoj v duši. Odpustenie neznamená, že pokladáme svoje činy, či činy druhých za správne, len sme situáciu pochopili, prijali, zmierili sa s ňou. Len po odpustení ostane priestor čistý, aby sa opäť mohla šíriť bezpodmienečná láska. Hnev nás naopak emocionálne viaže k danej osobe, či situácii. Ak dokážeme odpustiť, tak si prestaneme nevedome priťahovať tieto situácie do života. 

Odpustenie a vďačnosť vnímam ako rub a líce jednej mince. Ak myslím na odpustenie sústredím sa len na tú negatívnu stránku udalosti. Ak cítim vďačnosť vidím a cítim to pozitívne, čo sa stalo. V každej situácii existuje aj zrnko svetla, nádeje, či dobra. Preto vnímam ako veľmi užitočné, aby sa mamičky, ktoré zažili traumu sústredili aj na to dobré a cítili vďačnosť a začali hlavne u seba!!!

odpustenie za pôrod

SEBE: Odpúšťam si, že som si nezohnala viac informácií, respektíve informácie z viacerých zdrojov, pretože tie ktoré som mala boli jednostranné a neúplné.

Odpúštam si, že som príliš verila zdravotníkom a málo verila sama sebe.

Odpúštam si, že som vždy nepočúvala svoju intuíciu.

Odpúšťam si, že som dovolila všetky zásahy zdravotníkov do nášho pôrodu, ktoré boli neopodstatnené.

Odpúštam si, že som im dovolila zobrať dcérku na 2 hodiny od môjho náručia kam patrila a patrí.

Odpúštam si, že som dcérku nesprevádzala na všetky vyšetrenia.

Odpúštam si, že som na seba priveľmi prísna a očakávam od seba dokonalosť.

Odpúšťam si, že som nemala dosť ženského sebavedomia a viery v svoju prirodzenú schopnosť rodiť.

 

PORODNICI: Odpúštam im, že mnohí (nie všetci) nemajú dosť empatie...

Odpúštam im, že neberú ohľad na psychické a emocionálne potreby rodičky, ktoré sú tak dôležité a smerodajné pri pôrode, ale starajú sa len o fyzický stav

Odpúštam im, že ma zastrašovali o bolesti.

Odpúštam im, že mi neverili a nepovzbudzovali ma k prirodzenému pôrodu.

Odpúštam im všetky zásahy a zákroky, ktoré považujem za zbytočné.

Odpúštam im nedostatok informácií a vzdelania v určitých oblastiach.

Odpúsťam im ich rutinné postupy, ktorých sa pridržiavajú, aj keď nemajú opodstatnenie a často sú zbytočné a škodlivé.

 

vďačnosť za pôrod

SEBE: Som vďačná, že som mala tú úžasnú príležitosť rodiť.

Som vďačná, že si nás vybrala práve dušička Julianky.

Som vďačná, že som sa tak veľmi tešila na jej príchod.

Som vďačná, že Julianka je chcená a vítaná, milovaná a vytúžená.

Som vďačná, že som chcela a chcem pre ňu to najlepšie.

Som vďačná, že som v čase nášho pôrodu spravila pre nás to najlepšie, čo som za daných okolností a vedomia mohla.

Som vďačná, že chcem a viem napraviť svoje chyby.

Som vďačná, že si Julianka ( ako vedomá bytosť- duša) vybrala so mnou túto skúsenosť.

 

PORODNICI: Som vďačná, že mi zdravotný personál svojou starostlivosťou poskytol to najlepšie, čo vedel a mohol za daných okolností.

Som vďačná, že o nás mal môj pôrodník úprimný záujem a robil pre nás to najlepšie podľa svojho vzdelania a svedomia.

Som vďačná, že ku mne bol personál väčšinou milý,

Som vďačná, že sú zdravotníci tak dobre odborne vyškolení v prípade potreby.

Som vďačná, že im záleží na výbornom fyzickom stave matky a dieťatka.

 

zmierenie sa s pôrodom

Náš pôrod bol pre nás najlepší za daných okolností podľa nášho vedomia a množstva informácií.

Posunul nás o veľký kus vpred.

Veľmi jasne nás nasmeroval do ďalšieho života a ukázal mi moje poslanie.

Som o dosť múdrejšia, skúsenejšia, ale aj pokornejšia.

Niekto môže z našej skúsenosti čerpať a vyvarovať sa chýb.

Vďaka nášmu pôrodu som spoznala a spoznávam samu seba lepšie, uvedomujem si svoje silné a slabé stránky.

Milujem svoju ženskosť, dokonalosť ženského tela, ktoré dokáže zrodiť nové dieťatko a silu a krásu ženskej duše.

Viem, že som robila všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Prijímam sa taká aká som.

Som k sebe trpezlivá a láskavá.

Tento pôrod bol taký aký mal byť, lepší už nebude. Raz si ho, ale zažijeme s dcérkou ešte raz podľa našich predstáv.

 

Želám všetkým lásku a pokoj v duši

Táňa

 

 

TOPlist