výber miesta pôrodu

Tu chcem len krátko zhrnúť, aké sú možnosti miesta, kde chceme priviesť dieťatko na svet. Je ich viac ako len pôrodnica

pôrodnica

výber pôrodnice

Ak sa rozhodnete ísť klasickou cestou odporúčam spraviť si hlbinný prieskum medzi pôrodnicami. Viď napr.   tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-porodnicami/   Prosím nespravte výber, túto mám najbližšie domu, ak nespĺňa všetky vaše kritéria. Omnoho dôležitejší môže byť prístup personálu než technické vybavenie. Veľké nemocnice, kde pôrody prebiehajú ako na bežiacom páse bývajú neosobné, stretnete sa tam s množstvom personálu, ktorí často nenosia menovky s ich funkciami, takže máte chaos kto to je a na koho sa môžete obrátiť, alebo neviete spätne danú osobu kontaktovať.

Ešte lepšie je navštíviť pôrodnicu priamo a o svojom pôrodnom želaní sa porozprávať osobne so zodpovednými osobami. Výber prízvukujem, pretože možnosti a čísla sa veľmi líšia. V jednej nemocnici je počet epiziotomii (nástrihov hrádze) 30% a v inej 60%. Alebo môžu deklarovať položenie bábätka ihneď po pôrode na brucho, ale v skutočnosti o to musíte požiadať, pretože inak vám ho dajú zabalené na 2 min a potom ho zoberú preč na 2 hodiny. Bohužial v našich nemocniciach stále vládne mocenský prístup- my vieme, čo je pre vás dobré- a veľký ohľad na potreby rodiacej ženy neberú. Hlavne prvorodičky, ktoré vstupujú do neznámych vôd, sú ľahko zmanipulovateľné zdravotným personálom. Opäť zdôrazním pár faktov:

Pôrod je prirodzená vec, ženský organizmus je stavaný na pôrod, 95% pôrodov je fyziologických,  

Žena by mala byť hlavnou aktérkou a režisérkou celého pôrodu, lekári by mali byť iba ako záloha, pre prípad komplikácií. Takto je to napríklad vo Švédsku, kde sú na nemocnice napojené pôrodné domy. Ženy rodia v útulných apartmánoch za pomoci pôrodnej asistentky a so svojimi blízkymi. V prípade potreby a núdze je prevezená do nemocničnej časti, kde je predaná do rúk lekárov.

pôrod v nemocnici len s pôrodnou asistentkou

Pri pôrode požiadate, aby sa o vás starala len pôrodná asistentka bez účasti pôrodníka.

V zmysle vyhlášky č. 364/2005 Z. z. o rozsahu praxe sestier a pôrodných asistentiek, pôrodná asistentka je kompetentná samostatne odvádzať fyziologické pôrody. Podľa údajov WHO je 90% pôrodov fyziologických a pôrodné asistentky ich majú kompetenciu odviesť. Pôrodná asistentka môže po poverení lekárom sama odvádzať fyziologický pôrod a v prípade potreby privolá lekára. Pri takomto rozhodnutí si zaistite väčšiu intimitu a tým aj väčší pocit bezpečia a menej lekárských intervencií. O tom, že je to možné rozpráva tento príbeh :tehotenstvo.rodinka.sk/rodime/porodne-pribehy/moj-porod-s-porodnou-asistentkou/

ambulantný pôrod

V praxi znamená, že porodíte v nemocnici a po pár hodinách, ak je všetko v poriadku odchádzate domov. Samozrejme je nutný zdravý priebeh tehotenstva a predchádzajúca dohoda zo zdravotným personálom.

Tu sú jeho právne podmienky.

Z.z. č. 576/2004 - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DRUHÁ ČASŤ - POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 8 Ambulantná starostlivosť
(1) Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“).
(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(3) Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(4) Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.

pôrodný dom

Rodíte v príjemnom domácom prostredí, podobnom peknej hotelovej izbe s pomocou pôrodnej asistentky.

Bohužiaľ na Slovensku zatiaľ neexistuje. Ale je víziou mnohých, napríklad aj pôrodnej asistentky Martiny Ološtiakovej, ktorá pôsobí v Nemecku .www.kruhzivota.sk/najnarocnejsi-ideal-robit-svoju-pracu-dobre-rozhovor-s-martinou-olostiakovou

Najbližšia možnosť je v Prahe. Pôrodný dom u cápa  www.pdcap.cz/  na ich stránke, nájdete mnoho zaujímavých a dôležitých informácií, aj ich cenník služieb.

plánovaný pôrod doma

Môj otec sa narodil doma a nebol žiadnou výnimkou. Dnes si mnohí myslia, že je to nelegalné, nemožné, či nebezpečné, preto treba vniesť trochu svetla do tejto tématiky. Vo všetkých krajinách, kde tretina žien rodí plánovane doma – Japonsko, Singapur, Fínsko, Nórsko, Holandsko, je najvyššia životná úroveň a najmenšia novorodenecká úmrtnosť. 

Na úvod trochu právnej informovanosti:

Podľa § 4 v ods. 1 NR SR č. 364/2005 Zbierky zákonov, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom – pôrodná asistentka vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii v domácom a inom prirodzenom sociálnom prostredí ženy.
„Na zasadaní Medzinárodného výboru pôrodných asistentiek 19. júla 2005 bola prijatá definícia, v ktorej sa uvádza: „Pôrodná asistentka môže vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek prostredí, vrátane domáceho prostredia, ambulantných zdravotníckych zariadení, nemocníc, kliník, alebo iných zdravotných stredísk.“ (Zuzana Štromerová, Bsc., Rizika domácích porodů https://www.pdcap.cz/Texty/DP/RizikaDP.html)
Hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková sa vyjadrila na adresu legálnosti domáceho pôrodu v augustovom vydaní mesačníka Dieťa. „V § 2 ods. 3 zákonov NR SR č. 576/2004 Zbierky zákonov o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v základných pojmoch ustanovená neodkladná zdravotná starostlivosť, pričom sa za neodkladnú starostlivosť považuje aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Vychádzajúc z toho zákonného ustanovenia je zrejmé, že žena môže rodiť kdekoľvek s tým, že jej bude poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, teda aj v prirodzenom prostredí (doma). Znamená to, že na Slovensku legislatívne nie je zakázané žene rodiť doma a nie je ani legislatívne ustanovené, aby žena rodila len v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

A všetky tie ostatné dôvody a výhody nájdete na krásnej stránke ženy, ktorá rodila svoje 2 detičky doma. vnimavetehotenstvo.sk/rodili-sme-doma-10-pribehov-planovaneho-domaceho-porodu-slovenskych-rodin/

záver

Výber miesta, kde chcete rodiť je veľmi osobná vec. Verím, ale že k správnemu rozhodnutiu je možné dôjsť az po dôkladnom preštudovaní všetkých možností. Ja som si myslela, že je len jedna možnosť- nemocnica. Len som zvažovala ktorá, v tom čase som bola v Bratislave a mala som na výber 3 bratislavské pôrodnice, alebo, ako mi radila sestrička z gynekológie, Dunajskú Stredu, kde je aj možnosť rodiť do vody. Väčšia vzdialenosť vo mne vyvolala obavy, že čo keď to nestihnem, veď je zima, môžu byť zápchy..nemala som osobu, ktorá by moju intuitívnu voľbu podporila a tak som"hrala na istotu" a možno aj preto vznikla táto stránka...

 

 

 

 

 

TOPlist