prípravné kurzy

Existuje veľa možností, ale mnohé kurzy vám dajú len veľmi jednosmerné informácie a "naučia" vás dýchať a tlačiť....

Priala by som si, aby všetky predpôrodné prípravne kurzy zvyšovali ženino sebavedomie tým, že jej poskytnú dostatok informácií o prirodzených procesoch jej tela, aby ju učili prirodzené úľavové prostriedky a aby vďaka komplexnosti informácií mala slobodu rozhodnúť sa, čo je pre ňu správne.

Pár takých poznám, preto uvádzam linky. Prosím ak viete o ďalších, veľmi rada zoznam doplním:

Púchov

viítam Vás na mojich kurzoch Prirodzené materstvo

Viac info na www.porodsdulou.sk

Košice

Dula Janka Ivanecká vedie Bruškovanie v Košiciach

Žilina

centrum Rodinná rozprávka

Bratislava

A centrum Vedomé a aktívne materstvo a rodičovstvo

TOPlist