lekárske vyšetrenia- rutinné, ale nie povinné...

prenatálna diagnostika

"Prenatálnou diagnostikou sa rozumie vyšetrenie, ktoré slúži k tomu, aby sa včas rozpoznali poruchy a vývojové vady nenarodeného dieťaťa. Táto možnosť predpôrodnej diagnostiky je síce lákavá, ale človek by si ju mal dobre zvážiť, pretože zaprvé sú jej výsledky relatívne neisté a zadruhé môžu mnohé vyšetrenia zpôsobiť potrat alebo predčasný pôrod. Štatistické údaje sa v jednotlivých pôrodniciach a krajinách líšia. Raz sa píše o 0,5%, inokedy o 20% riziku potratu. Ale či už je pomer akokoľvek vysoký či nízky, nakoniec nepomôže žiadne číslo na svete, keď je zdravé dieťa obetované kvôli chybnému pozitívnemu nálezu. Rovnako sa môže stať, že je dieťa skutočne choré, avšak choroba sa pri predpôrodných vyšetreniach nezistila. Nie je to zkrátka na nás, keď sa dieťa vyvíja inak, než je nám to milé.  Prvá otázka pred každým vyšetrením preto musí znieť: Prichádzalo by vôbec do úvahy prerušenie tehotenstva? Ak nie, potom smiete všetky vyšetrenia pokojne odmietnúť, nie sú povinné, aj keby ste mala ten pocit. Myslite na to, že napriek všetkým možným diagnostickým metódam máte právo nechcieť vedieť či vašemu dieťatku niečo chýba." Ingeborg Stadelmann- Zdravé tehotenství prirodzený porod

K tomuto citátu nemám, čo viac dodať. Len možno tichú spomienku na obdobie neistoty a strachu pri čakaní na výsledky testov. Zdôrazním, že psychika tehotnej ženy zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vývoji plodu. Pri druhom tehotenstve si dám veľký pozor na to, aby som si uchovala svoju vnútornú pohodu.

vyšetrenie ultrazvukom

Pokračujem v citácii z vyššie spomínanej knihy: " Meranie pri prvom ultrazvukovom vyšetrení je stále ešte najistejším ukazovateľom pre určenie termínu pôrodu, ak má žena celkom nepravidelnú menštruáciu. A pre technicky orientovaných jedincov sú snímky nenarodeného dieťaťa iste vzrušujúcou, aj keď iba symbolickou možnosťou nahliadnúť do budúceho života. Doporučujem vám zvážiť, či "naladenie" a skutočné "vcítenie" do novej situácie a role matky a otca vám môže sprostredkovať technika. Príjde ešte mnoho chvíľ, kedy by si rodičia priali mať možnosť nahliadnúť do svojho dieťaťa, ale čo sa odohráva v dieťati, zostane vždy utajené. Ani neskôr nemajú rodičia možnosť svoje dieťa nechať "presvietiť", aby ho lepšie pochopili. Tým chcem povedať, že by sme techniku nemali používať k ukojeniu zvedavosti, ale k objasneniu problémov.

Okrem toho si nemôžem odpustiť upozornenie, že konieckoncov stále ešte nebolo preukázané, či sa neskôr neobjavia následky ohriatia plodovej vody pri ultrazvuku, zvlášť v ranných štádiach tehotenstva, teda v období, keď vývoj dieťaťa nie je ešte ani zďaleko dokončený."

"Je treba vziať do úvahy, že vedci nadácie Mayo z Rochesteru v USA vychádzajú z toho, že ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve vystavuje dieťa zvukovej hladine okolo 100 (!) decibelov. Mladí rodičia by tiež mali vedieť, že v iných europských krajinách, ako napríklad Dánsko bolo toto rutinné vyšetrenie zrušené a v Švajciarsku je stanovené iba jedno ultrazvukové vyšetrenie..." Už v samotných lekárskych kruhoch sa vraví o 30-40% výskyte chybných výsledkov. To znamená, že dochádza k chybným výpoveďám ohľadne veľkosti dieťaťa a prípadných vad, čo vedie iba k neistote budúcich rodičov. Tí sú potom vedení k tomu, aby požadovali ďalšie vyšetrenia, ako napríklad odber plodovej vody, čo zase môže mať za následok až predčasné prerušenie tehotenstva. Vyplatí sa teda každé rutinné vyšetrenie zvážiť."

vyšetrenie plodovej vody

"Nechajte si dostatok času na rozmyslenie, či chcete podobné vyšetrenie podstúpiť, pretože so sebou nutne prináša- v závislosti na výsledku- rozhodnutie pre alebo proti dieťaťu. Pomocou punkcie plodovej vody (amniocentéza) a iných metód sa moderná veda snaží objaviť určité poškodenia. Najznámejšie z nich asi Downow syndróm. U štyridsaťročných matiek sa rodí 1% detí s týmto postihnutým, označeným trisomie-21. U tridsaťpäťročných 0,20% a u dvadsaťpäťročných 0,08%....Často sa ženy rozhodujú spoločne s mužom na mužskej úrovni uvažovania a zabúdajú pritom, že muž nikdy nemôže rozhodnúť o ženských citoch. Nenarodené dieťa, o ktorom rozhodujú žije v tele ženy, ona je tehotná, ona cíti zmeny a musí podstúpiť zákrok. Žena si musí uvedomiť, že toto dieťa už patrí k jej životu a spomienka naňho sa bude stále vracať."  Ingeborg Stadelmann

Nehovoriac o tom, že výsledky môžu byť chybné a vám sa aj napriek pozitívnemu nálezu môže narodiť úplne zdravé dieťa....

Preto podobne ako autorka, skúsená pôrodná asistentka, prosím o zamyslenie.. Čo takéto vyšetrenia zmenia pre vás-rodičov-na skutočnosti, že čakáte dieťa ?

 

 

TOPlist