kto má byť pri pôrode?

Pri pôrode by mali byť len osoby, s ktorými sa žena cíti bezpečne, dôverne, skôr materského charakteru.  Často čím menej osôb tým lepšie, niektoré ženy majú potrebu byť úplne samé. Prax v našich pôrodniciach je úplne iná. Žena sa počas pobytu v nemocnici/pôrodnici stretne s veľkým počtom (často neznámeho) personálu, niektoré údaje uvádzajú až počet 60 ľudí, čo narušuje fyziológiu pôrodu, a to tým, že neposkytuje intimitu rodiacej žene.

Na úvod jednu krásnu definíciu, zhrnutie toho, čo by mala dobrá starostlivosť poskytovať nezaležiac či ju poskytuje pôrodník, pôrodná asistentka, alebo len partner.

Definícia dobrej starostlivosti o rodiacu ženu podľa Henci Goerovej, autorky knihy Pruvodce premyšlivé ženy na ceste k lepšímu porodu

" Dobrí pôrodníci, rodinní lekári a pôrodné asistentky:

-veria, že rodenie detí je vo svojej podstate zdravou a prirodzenou súčasťou života ženy

-pristupujú k ženám celostne, berú ohľad na ich myšlienky, pocity, záujmy a priority

-uznávajú právo ženy poučene rozhodovať o sebe a svojich deťom

-rešpektujú pôrod ako individuálnu skúsenosť, ako proces, ktorý je pre rodiacu ženu zároveň zdrojom poznania a odmenou

-ponúkajú starostlivosť, ktorej podstatou je podpora, a nie intervencia

-každú situáciu posudzujú individuálne, nepristupujú k žene na základe predom definovaných všeobecných pravidiel

-v prípade potreby zasiahnuť volia tie najmiernejšie prostriedky a postupujú s rozvahou a citom

-držia krok s odbornou literatúrou."

Presvedčte sa prosím pred výberom zdravotnej starostlivosti pri vašom pôrode, či naozaj spĺňa vaše predstavy a potreby. 

Pôrodník versus pôrodná asistentka

V súčasných podmienkach rodiacej žene poskytuje starostlivosť v nemocnici pôrodník, ktorý je odborník na pôrodné patológie, takže sa na ňu často pozerá ako na pacientku, ktorej patológiu treba liečiť. Kedysi sa o tehotnú ženu starala pôrodná asistentka, bola pri nej počas pôrodu aj v šestonedelí. Starostlivosť bola a v niektorých krajinách stále je komplexná a kontinuálna.  Vzájomná dôvera medzi tehotnou ženou a PA sa prehlbovala, lepšie sa poznali. Tento systém naďalej funguje napr. v Dánsku, na Novom Zélande, a snaha je obnoviť tento systém aj v Českej republike. Pôrodná asistentka je školený zdravotník na asistenciu pri fyziologických pôrodoch a (90%).

Je veľmi dôležité koho si pri svojom pôrode vyberiete, alebo ešte presnejšie aký má daná osoba/osoby k pôrodu postoj. Postoj nie je podmienený pohlavím, či profesiou. Samozrejme ten váš je najdôležitejší. Aj na Slovensku sa dá rodiť v pôrodnici len s pôrodnou asistentkou, ak sa to vopred dohodne a pôrodník to odsúhlasí.

Partner pri pôrode

Úprimnosť. Byť či nebyť? Má byť partner pri pôrode alebo nie? Pre niektoré páry je odpoveď hneď jasná, pre iné veľké dilema. Niekde nesúhlasí partner, aj keď si to žena želá, inde si naopak partnerovu prítomnosť neželá matka dieťatka a partner nerozumie..A počas samotného pôrodu sa všetko môže zmeniť. 

Dokonca aj keď sa pár zhodne na tom, že majú byť pri pôrode spoločne, skúsme si položiť pár otázok.  

Je partner na pôrod svojej ženy naozaj pripravený? Vedomostne aj emocionálne? 

Vie aká je jeho rola pri pôrode?

Vie rešpektovať akékoľvek priania, či rozkazy svojej rodiacej ženy ?

Čo jeho vlastná pôrodná trauma? Má ju spracovanú?

Ako reaguje v strese a záťažových situáciach?

Aké budú jeho skutočné vnútorné pocity?

Ako vníma svoju rodiacu ženu?

Tu neexistuje správna odpoveď. Len je vhodné naozaj preskúmať svoje vnútorné motívy pre áno aj nie.

Motívy tehotnej/ rodiacej ženy

Chcem pri pôrode partnera, lebo si sama dosť neverím. Možno treba najskôr objaviť svoj vlastný zdroj sebadôvery vo svoju ženskosť.

Chcem mať partnera pri pôrode , pretože prostredie nemocnice je neosobné a sterilné, necítim sa tam bezpečne a uvoľnene, partner je jediná známa osoba. Zamyslime sa teda, či sme si vybrali to správne prostredie pre pôrod. Partner nedokáže nemožné, nedokáže eliminovať pre vás nevhodné prostredie.

Chcem zdielať zázrak pôrodu s tou najbližšou osobou, ktorá si to želá tiež a je na to celostne pripravená. A všetko je v poriadku.

Partnerove motívy

Budem pri pôrode, lebo si to želá moja žena. Želám si to aj kvôli sebe samotnému?!

Pôjdem tam, lebo tam išli všetci moji kamaráti. Pracujte so svojimi neistotami, či pochybnosťami. Priznajte si ich a rozprávajte sa úprimne so svojou partnerkou.

Som dostatočne pripravený? Viem, čo sa bude diať? Viem, ako môžem svojej žene pomôcť? Viem rešpektovať aj to, ak si moju prítomnosť nebude želať? Nie je zbabelé povedať nie,nechcem byť pri pôrode, ak na to máte svoje vnútorné dôvody. 

Samozrejme pripraviť sa na podporu pri pôrode dá, a to najmä pochopením samotnej fyziológie pôrodu, prirodzenými tíšiacimi prostriedkami proti bolesti, akými môže byť masáž, teplé obklady, či len samotný dotyk, pevné držanie a maximálnym rešpektom k rodiacej žene a povzbudením, ktoré potrebuje.

A ak cítite áno povedzte: Chcem byť súčasťou zrodenia nášho dieťatka/ detičiek,ak si to želáš aj ty. Spravil som všetko preto, aby som bol pripravený. Povedz mi prosím, čo odo mňa chceš aj nechceš. Budem ťa plne rešpektovať a podporovať.

Môj záver

Myslím si, že je len dôležité, aby partner nepreniesol na rodiacu ženu svoje strachy, aby ich mal vopred spracované. Aby sa jej nesnažil pomáhať tým svojím spôsobom, napríklad prílišnou konverzáciou, či dotykmi, ktoré jej nevyhovujú. A aby bol schopný ochotne akceptovať aj prípad, že by si jeho žena jeho prítomnosť neželala. Niektoré ženy si neželajú zdieľať tento druh intimity so svojím mužom a mali by byť plne akceptované.

Mnohé ženy, ktoré rodili neplánovane bez partnera tvrdia, že sa dokázali lepšie uvoľniť, byť viac sami sebou, viac kričať. Naopak pre mnohé je partner veľmi silnou psychickou aj fyzickou oporou. Rozhodnutie je už na nás a našich partneroch, ale malo by byť úprimné pre oboch a máme ho právo aj zmeniť, ak to tak budeme cítiť v procese pôrodu.

Dula

Pri pôrode vás môže sprevádzať tiež dula, ktorá je špeciálne vyškolená, aby ženám poskytovala psychickú a fyzickú podporu pred a po pôrode, ale najmä počas samotného pôrodu. Ak je to osoba, ktorej dôverujete a naviazali ste spolu dôverný vzťah môže byť jej prítomnosť veľkým prínosom.

Ak plánujete, že vás pri pôrode bude doprevádzať vaša vlastná pôrodná asistentka možno dulu ani potrebovať nebudete. V tradičnom pojatí vám pôrodná asistentka zostáva po celú dobu nablízku a okrem útechy a povzbudenia vám poskytuje tiež zdravotný dohľad a starostlivosť.

V nemocniciach je to však inak a prítomnosť duly môže byť veľkou pomocou, znižuje sa percento lekárskych zásahov do pôrodu.

Dula je vlastne profesionálna podpora pri pôrode.

výhody: 

kontinuálna starostlivosť- pred, počas a po pôrode

podpora pre otca či partnera- dokáže správne usmerniť pomoc partnera

pohotový zdroj informácií-

další pár pomocných rúk

dôveryhodnosť

hájenie vašich záujmov

zníženie počtu zdravotných intervencií a komplikáciií

nevýhody:

možnosť, že si nezvolíte správnu osobu

možnosť averzie zo strany zdravotného personálu

podpora je platená

 

Viac informácii o dulách aj v  tejto časti  alebo na stránke www.duly.sk/

Rodina a deti

V dnešnom systéme nie sú skôr narodené deti a najbližšia rodina pripustené k rodiacej žene v nemocnici. Prišli sme o túto kontinuitu, kde si ženy spoločne pomáhali aj pri pôrodných bolestiach, kde deti videli ako sa rodia ich súrodenci. Áno doba sa mení, niečo dobré odišlo a niečo dobré zase prišlo. Asi bude nostalgia zbytočná, treba byť prítomní a hľadať možnosti pre dnešok..

Len mám pocit, že tam pramení tá myšlienka, že pôrod je niečo "nenormálne", čo patrí do nemocnice. Niečo, čoho nemôžeme byť svedkom, čo vlastne nepoznáme. A pritom je to práve začiatok našej fyzickej existencie. Priala by som si, aby bol pôrod súčasťou nášho rodinného života, aby sme ho  prijali ako niečo prirodzené a krásne, aby naše dcéry vedeli, že rodiť je ženská výsada.

Záver

Pôrod je len na nás ženách, rodíme my, nie naši pôrodníci, partneri, či pôrodné asistentky. Uvedomme si, či nesieme zodpovednosť na svojich pleciach, či sa ju snažíme odovzdať niekomu inému. A možno zistíme, že rodiť nie je len náš osud, či povinnosť, ale aj naše požehnanie a dar.

Všetkým ženám želám pôrody, ktoré tešia..

Zaujímavé články:

pôrod v nemocnici len s pôrodnou asistentkou

Porod_neliecime1.png (808,4 kB)

Porod_neliecime2.png (936 kB)

článok mamičky, ktorá rodila bez lekára:

rodila_som_bez_lekara.png (1,2 MB)

rodila_som_bez_lekara2.png (1,2 MB)

TOPlist