prerod ženy v matku

Zrodenie matky

Matku má v sebe každá žena, bez ohľadu, či má vlastné dieťa alebo nie. Tú esenciu si v sebe nesieme. Každý deň niečo tvoríme. Keď si plne uvedomíme tento potenciál, že máme schopnosť tvoriť, že sme tvorkyne môže nám to dať obrovský pocit naplnenia, radosti a slobody. 

Pôrod neznamená len narodenie dieťatka na tento svet, ale aj narodenie matky.Môže to byť náročný, ale aj krásny a hlboko naplňajúci proces. Čím laskavejšie je naše okolie, čím viac pomoci a lásky máme od svojich blízkých tým hladší a príjemnejší je jeho priebeh. Samozrejme nesmieme zabúdať aj na toho, že musíme byť láskavé aj my sami k sebe, dopriať si čas, prijať všetky svoje pocity a emócie, zdieľať ich. Milovať aj svoje "vnútorné" dieťa. Neočakávať od seba dokonalosť.

Verím, že čím spokojnejšie budeme my, tým spokojnejšie bude aj naše dieťa, kedže je s nami hlboko prepojené. To ako sa stará matka o seba a ako sa starajú o ňu druhí sa premieta do starostlivosti o dieťa.

Pôrod ako životná sila

Prirodzený pôrod, za ktorý je zodpovedná samotná žena, je plne v jej réžiií, je zdrojom ohromnej životnej sily a inšpirácie. Žena zo svojho aktívneho pôrodného zážitku čerpá zdravé a silné sebavedomie a sebaistotu. Toto je veľmi dôležité nielen pre život s dieťatkom, jeho výchovu ale aj pre naplnenie ženinho poslania. Ak zvládne pôrod tak zvládne všetko.

Nebojme sa byť sami sebou, nebojme sa byť ženami. Je to niečo, čím sa nemusíme stávať, ale už tým SME! Sme ženy, sme také aké sme. Len sa na seba musíme pozerať novými očami. Vidieť dary, ktoré máme. Oceniť ich a hrdo ich ponúknuť svetu. 

Sme ženy, matky, priateľky, bohyne, milenky, dcéry, sestry... a je to úžasné!!!

Stvoriteľovi vďaka...

TOPlist