práca na sebe

úvaha o ....

Celý život je o raste, o skúsenostiach. Je veľmi dôležité, či sa nám veci len dejú a môže za to všetko iné, či všetci iní, alebo sme zodpovední sami za seba. Verím, že sa vyvíjame od nevedomia k vedomiu. Stále sme na ceste, neustále sa učíme. Čím vedomejšie sa môžeme na svoj život pozerať tým väčšiu radosť dokážeme cítiť. Nevravím, že náš život bude ľahší, či jednoduchší.

V čase tehotenstva sa kvôli drobčekovi chceme o seba lepšie starať, zrazu záleží na našich vzťahoch a pocitoch, na našej strave, na prostredí, v ktorom sme. Kiež by sme boli neustále "tehotní", bdelí, vedomí. Viem, niekomu ani tehotenstvo nezmení postoj. Ale to je v poriadku. Každého príbeh je v poriadku. Každý zažívame to správne pre nás.

Úlohu dostávame kým sa ju nenaučíme. To, čo si nevyriešime pred tehotenstvom, sa prejaví v jeho priebehu, čo nespracujeme v tehotenstve sa môže prejaviť počas pôrodu. Nikdy nespracujeme, či nevyriešime všetko, vždy budú nové podnety, výzvy. Ale poskúsiť sa o to môžme. :)

pôrod ako zrkadlo partnerského vzťahu

" Pôrod tiež nemilosrdne odhaľuje podstatu vzťahu ženy s manželom alebo ďalšími ľudmi. Akékoľvek nepriateľstvo, ktoré vypláva na povrch pri pôrode, už tam bolo predtým. Pri prirodzenej podstate pôrodu sa odhaľujú všetky nánosy a predstieranie spoločenskej zdvorilosti a jasne presvitá skutočná povaha vzťahov. " Christiane Northrupová- americká gynekologička a pôrodnička z knihy Od prvního početí po stárí

kto nesie zodpovednosť?

Z môjho pohľadu je to opäť o nesení zodpovednosti za svoj život. Ako často očakávame, že bude náš partner zodpovedný za našu spokojnosť (čo nie je v skutočnosti možné). Alebo naopak, mám pocit, že je to naša ženská tendencia, cítiť sa zodpovedné  za spokojnosť svojho manžela, partnera a detičiek ( paradoxne len nie za tu našu). Takže každému prinalieha len zodpovednosť za jeho vlastný život. A verím, že keď budeme robiť to najlepšie pre nás, bude to aj to najlepšie pre všetkých. V inom prípade len klameme samých seba, a tým aj ostatných.

Pôrod. Pre mňa je ideál, keď rodiaca žena nesie celú zodpovednosť za pôrod s najvyššou pokorou k prírode a zároveň s plnou dôverou vo vlastné telo, seba, dieťatko. Kiež by som mohla zažiť túto transformujúcu skúsenosť. Ale každá pôrodná skúsenosť je tá najlepšia pre nás, je tou najlepšou učebnou látkou pre nás v tej chvíli.

Je dobré byť si vedomý, že manželia, či partnery svoje ženy pri pôrode nemôžu zastúpiť, ani im nemôžu uľaviť od bolesti( ak nejakú cítia, lebo aj nemusia...). " Ale môžu pre ne urobiť niečo iné- dávať im najavo lásku. To je pre väčšinu žien pri pôrode veľký dar- vedomie, že sú pritom všetkom, čím prechádzajú milované." ako ďalej píše Chriastiane Northrupová

záver

Želám všetkým ženám pôrody k ich spokojnosti, pretože sme všetky iné, a máme aj iné predstavy. A to je v poriadku. Milujme sa a akceptujme sa také aké sme.

Táňa

 

 

 

 

TOPlist