pôrodná baba, pôrodná asistentka, dula

V tejto téme by som rada urobila jasno v pojmoch, pretože mnohým ( a dlho aj mne) nebolo jasný rozdiel kto je kto, akú rolu hrajú, alebo by mohli/mali hrať. Popíšem ako je to u nás a ako v zahraničí, ako to bolo kedysi a aká je súčastná situácia. Nech sú tieto informácie pre Vás užitočné.

Pôrodné baby

Prvé zmienky o pôrodných babách siahajú do 12 storočia. Boli to ženy zbehlé v bylinkárstve a v psychológii a patrili medzi najváženejšie osoby v dedine. Umenie starostlivosti o tehotné sa učili od seba navzájom.  V 18.storočí, za Márie Terézie, boli zavedené prvé kurzy pôrodníctva na vtedajších vysokých školách. Pôrodná baba sa zmenila na pôrodnú asistentku- táto profesia sa stala učebným oborom na školách. Ešte aj dnes existujú tradičné, čiže nie zdravotnícky vyškolené, pôrodné baby, ktoré chodia k domácim pôrodom. Nemusí byť ľahké ju nájsť, ale ja verím, že správny ľudia sa stretnú v správny čas.

Pôrodné asistentky

Pôrodné asistentky sú zdravotníčky, ktoré študujú obor pôrodníctvo niekoľko rokov. Sú úplne kompetentné a oprávnené viesť všetky fyziologické pôrody, ktorých je približne 90%. Z histórie vieme, že pôrodné asistentky sa venovali budúcej mamičke počas tehotenstva, počas pôrodu a navštevovali aj v období šestonedelia. Tento model dodnes platí v mnohých krajinách ako Nemecko, Dánsko, Švédsko... Starostlivosť je teda kontinuálna a individuálna, ušitá na mieru každej žene, ale zároveň odborná a profesionálna. Pôrodné asistentky sa starali, a v mnohých krajinách naďalej starajú o všetky zdravé tehotné ženy ( čo je približne 90% žien), ženy k nim chodia do poradní, kde je dostatok priestoru (aj 30minút) na všetky otázky. Lekára navštívia 2-3 za celé tehotenstvo a rodia pri svojej PA (pôrodnej asistentke), ktorú veľmi dobre poznajú. Pocit bezpečia je veľmi silný.

Keď to porovnám s naším modelom starostlivosti o tehotnú, kde sa budúcej mamičke venuje gynekológ/pôrodník väčšinou 5 minút. Dobre, ale najskôr si poďme ujasniť kto je gynekológ/pôrodník, aká je( alebo by mala byť) jeho/jej úloha.

gynekológ/pôrodník

Sú vyškolený odborníci v oblasti tehotenstva a pôrodu, zameraný na všetky patológie, ktoré môžu nastať. Vďaka Bohu za nich a ich vzdelanie, pre tie prípady, kde sú potrební. Toto je moja vlastná definícia, oficiálnu som nenašla.

Budem trochu citovať slová pôrodnej asistentky z knihy, ktorú spomínam neskôr.

" Lekár je vyškolený, aby liečil. Ak nelieči nenachádza uplatnenie. A aby mohol liečiť, potrebuje problém. Z tohto dôvodu hľadá problémy aj tam, kde nie sú. K tomu používa prístroje. Ale to nie je nič proti lekárom. Ich uplatnenie je tam, kde vznikla patológia. Bohužial lekári pristupujú ako k rizikovým ku všetkým matkám, aj k tým zdravým. Problém je v tom, že sme sa naučili pozerať na tehotenstvo a pôrod ako na chorobu. Dokonca aj podľa zákona je tehotenstvo choroba."

" Samozrejme, že sa pôrodná asistentka bez spolupráce s lekárom nezaobíjde. Nepracujeme vo vzduchoprázdne, rovnako ako lekári. Potrebujeme sa doplňovať. Každý máme v starostlivosti o tehotnú svoje kompetencie."

"Lekári v ordináciach často nemajú na tehotnú čas. A ak jej čas venujú, tak sa ju snažia liečiť, napriek tomu, že im objektívne nič nechýba. Často v nich vyvolajú hrôzu z komplikácií, napriek tomu, že im žiadne nehrozia. Matky sú z takejto starostlivosti často vystresované, že prestávajú veriť vo svoju schopnosť donosiť dieťa v poriadku a porodiť ho. Pritom tehotná potrebuje predovšetkým psychickú podporu, potrebuje počuť, že tehotenstvo je úplne prirodzený stav organizmu a pôrod je jeho vyústením, potrebuje ubezpečiť, že pôrod môže zvládnuť vlastnými silami..."

Máloktorí pôrodník dokáže stáť s rukami za chrbtom a povzbudzovať ženu v prirodzenom pôrode, pár takých ale je. Napríklad francúzsky pôrodník Michal Odent, Dr. Frederick Leboyer, ale aj českí pôrodníci  napríklad vo Vrcholabí.

Moje závery:

PA versus pôrodník

Cenním si prácu pôrodníkov, pre tých 10%  tehotenstiev a pôrodov, ktoré sú rizikové a pre tie ženy, ktoré si ich prítomnosť želajú. V ostatných prípadoch, pre zdravé ženy, si ako ideálnu starostlivosť predstavujem spoluprácu s pôrodnou asistentkou. Spoluprácu zdôrazňujem, " lebo ja som tehotná, je to moje telo a moje dieťatko a ja rodím". Takže očakávam partnerský prístup a nie nadradený ako to bohužial u mnohých ( našťastie nie všetkých) lekárov/lekáriek je. Pôrodná asistentka by sa starala o tehotnú ženu celé tehotenstvo, pri pôrode a počas šestonedelia. Verím, že aj u nás to môže takto fungovať ako inde vo svete a to s veľmi dobrými výsledkami

Aj na Slovensku je možný pôrod len s pôrodnou asistentkou. Tu je krásny príbeh.

žena versus muž

Napriek spokojnosti so záujmom môjho pôrodníka, ktorý o mňa pred, počas a po pôrode mal, by som si už druhýkrát muža- pôrodníka k pôrodu nevybrala. Toto je moje osobné presvedčenie. Nie som feministka a myslím si, že sú muži pôrodníci rovnakí odborníci ako ženy-pôrodníčky, môžu byť aj po osobnostnej stránke ľudskejší ako ich ženské kolegyne, ale NIKDY nemôžu rodiť. A túto skúsenosť považujem za neprenosnú, napriek tomu, že videli rodiť tisíce žien. Ale ináč vďaka Bohu za mužov, čo by sme bez nich robili :)

Pri svojom ďalšom pôrode si prajem mať pri sebe ženu. Ženu, ktorá rodila. Ženu, ktorá rodila prirodzene...s nekonečným bondingom

Trochu viac nazrieť do duše, ale najmä do práce pôrodnej asistentky vám pomôže kniha Hovory s porodní bábou, je plná zaujímavých a dôležitých informácií

definícia pôrodnej asistenky:  cs.wikipedia.org/wiki/Porodn%C3%AD_asistentka 

dula

Dovolím si citovať zo stránky  https://www.duly.sk/ kde nájdete aj veľa ďalších zaujímavých informácií.

„Dula“ je starý grécky názov, označujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivost ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia.
Tažisko práce duly je počas pôrodu ženy, ktorú doprevádza do pôrodnice (v iných štátoch i doma alebo v pôrodnom dome).
Dula sa snaží ponúknuť rodičke nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a hľadá prostriedky, ako jej pôrod uľahčiť. Ak je pri pôrode prítomný aj partner, jej starostlivosť sa sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s dojčením, so spoznávaním sa s dieťatkom a starostlivosťou oň. Nenahraditeľnú úlohu má pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode nesprevádza partner ani iná blízka osoba.
Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nazasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Jej činnosť doplňuje starostlivosť pôrodníkov a pôrodných asistentiek. Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo bábätkom, môže dula svojou prítomnosťou a upokojujúcimi slovami naďalej dodávať rodičke, ale aj jej partnerovi, pocit bezpečia.
Podstatnou súč
asťou jej práce je obyčajná fyzická a psychická prítomnosť a ochota načúvať matke a partnerovi. Dula si kladie za cieľ prispievať k dobrej telesnej i duševnej pohode matiek i novorodencov.

zoznam všetkých dúl :

 www.duly.sk/userfiles/podklady/Zoznam_d%C3%BAl_v%C5%A1etk%C3%BDch_2011_AK.pdf

záver

Prajem všetkým želám kvalitnú, ale citlivú starostlivosť pri pôrode v prostredí, ktoré povzbudzuje jej prirodzené schopnosti priviesť dieťa na svet.

 

TOPlist